Van türelmünk, hogy elfogadjuk azt, amin nem tudunk változtatni. Van bátorságunk, hogy megváltoztassuk azt, amit lehet. És van bölcsességünk, hogy a kettő között különbséget tudjunk tenni.

Asistam la nasteri
Geopoliticus Child Watching the Birth of a New Man, 1943, Salvador Dali

Vállalkozásokat segítünk a világra

Egy új vállalkozás indítása nagyban hasonlít egy gyermek születéséhez: a siker reményén túl magában hordozza a kezdeti lelkesedést és az aggodalmat egyaránt. Az elhatározást követően a kezdet felelősséggel és kötelezettségekkel jár. Mi átvállaljuk a bürokratikus ügyintézés terhét ügyfeleinktől, így Önök felszabadultan örülhetnek az új kezdetnek, koncentrálhatnak az üzleti kihívásokra.

Teljeskörű jogtanácsadást biztosítva ügyfeleinknek, megoldásaink egy optimális működési rendszer kialakítására és fenntartására törekednek. Ez előreláthatóságot és hatékonyságot biztosít Ügyfeleink számára a vállalkozás szerteágazó célkitűzéseinek elérésében.

Tapasztalatunkból fakadóan előrelátóak vagyunk, beazonosítjuk és kiküszöböljük a veszélyforrásokat: olyan eszközöket hozunk létre, amelyek lehetővé teszik az elért eredmények fenntartását és egyúttal az állandó változásokkal járó szükségszerű módosításokat. Szakértelmünk széleskörű: több szakterületen nyújtunk tanácsadást és szolgáltatásokat a magán- és közszférában működőknek egyaránt.

Szakterületeink:

  • Büntetőjogi képviselet
  • Közhivatalok, közintézmények
  • Európai uniós források és finanszírozások
  • Fizetésképtelenségi helyzetek kezelése
  • Beruházások és beszerzések
  • Cégfelvásárlás / felosztás

Időtálló megoldásokat teremtünk

Eltökélt szándékunk, hogy innovatív jogi tanácsadással segítjük ügyfeleinket célkitűzéseik elérésében. Mindennek az alapját a testreszabott és szakszerű megoldások képezik, amelyek rövid- és hosszú távra előreláthatóságot és hatékonyságot biztosítanak. Gyakori tanács, hogy legyünk biztosak a döntéseinkben. Ezek a döntések egy bizonyosságszerző folyamat eredményei, ezért mi nem hiszünk a pillanatnyi megoldásokban.

Ügyfelünk iránti teljes elkötelezettségünkkel segítjük elő a legmegfelelőbb üzleti döntéshozatalt: folyamatos, teljeskörű tájékoztatást nyújtunk a jogi lehetőségekről.

Tudatában vagyuk annak, hogy az ügyfél nem kizárólag jogi szakvéleményért vagy elméleti felvilágosításért fordul ügyvédhez, hanem gyakorlati tanácsokért, amelyek hozzáadott értéket képviselnek az üzleti életében.

Széleskörű és minőségi szolgáltatásaink ötvözik az elméleti tudást, képességeket, kreativitást, ügyfél iránti lojalitást, gyors reakciót, kitartást és felelősségtudatot, a legmegbízhatóbb és tisztességesebb módon, időszerű megoldásokat és értékes alternatívákat ajánlva ügyfeleink jogi problémáihoz. Folyamatosan arra törekszünk, hogy növeljük munkánk minőségét, biztosítva az alkalmazott stratégiáink hatékonyságát és ezáltal eredményességünket is.

Swans Reflecting Elephants, 1937, Salvador Dali
Cream solutii durabile

Tisztán látunk és láttatunk

A jogrendszer állandó változásai, a törvények és paragrafusok gyakori kétértelműsége, a joggyakorlati különbségek miatt arra kell törekednünk hogy egy lépéssel mindig előrébb járjunk: újító és eredeti megközelítésünk biztosítja ügyfeleink számára a legmegfelelőbb jogi megoldást, a jogi képviseletünk sikerét.

Románia dinamikusan fejlődő, folyton változó gazdasági életében a stratégiai és szilárd alapokon álló vállalkozások életképesek. A sikerhez való alapkövetelmények: az előrelátás, az intuíció, a lehetőségek feltárása és a veszélyforrások kiküszöbölése.

Slave Market with the Dissapearing Bust of Voltaire, 1940, Salvador Dali

Egy jogi probléma megoldásában az újító és ambiciózus ötletek a jogi procedúrák szigorúságával ütköznek meg, ebben a közegben pedig tisztánlátásra és kreativitásra van szukség. Kimagasló színvonalú szolgáltatásaink révén előnyt élvezünk úgy a tanácsadói mint a peres eljárások során. Mi nem azt magyarázzuk el, hogy mit miért nem lehet, hanem megoldásokat kínálunk arra, hogyan lehet az Ön problémáját megoldani.

Asistam la nasteri
Candlestick or Man, 1940, Salvator Dali

A látszat néha csal. Mi átlátunk a szitán

Tapasztalatunk a román jogrendszer és joggyakorlat mélyreható ismeretén alapszik, mely lehetővé teszi számunkra azoknak a gondoknak a lényegi megértését, amelyekkel ügyfeleink szembesülnek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy jogi probléma különböző forrásokból származhat: mi elemzünk és nem csak a probléma tünetét kezeljük. Megvan a tapasztalatunk ahhoz, hogy a látszat ne tévesszen meg bennünket.

A realitás talaján járunk. Célunk az ügyfeleink elégedettsége, válaszolva elvárásaikra, ismerve és megértve a piaci és jogi működési elveket. Igyekszünk az ügyfeleink elvárásait túlteljesíteni, munkaközösségünk ugyanazokat az elveket vallja: csapatjáték, tehetség, innováció, kreativitás, ambíció, elkötelezettség, ezek a sikerünk titkos összetevői. Ügyfeleinknek tett ígéretünk pedig az, hogy ezt a receptet folyamatosan tökéletesítjük.

The Ship, 1943, Salvador Dali

Optimális megoldásokat szállítunk

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden ügyfel egyedi. Függetlenül az ügy komplexitásától, képesek vagyunk a legmegfelelőbb megoldás szállítására, amely ráadásul növeli az Ön vállalkozása értékét.

Tudatában vagyunk annak hogy a bizalom, megértés és titoktartás alapkövetelmény, ezért törekszünk egy korrekt, bizalmi viszonyt kialakítani és ápolni ügyfeleinkkel.

Célunk, hogy kimagasló eredményeket érjünk el, kiváló minőségű szolgáltatást nyújtva ügyfeleinknek, ennek eléréséhez szükségszerű a teljes bizalom és megértés.

Mindez nem csak a teljes jogi kérdéskör ismeretét jelenti, hanem az ügyfelünk vállalkozásának illetve az adott piaci szegmens működési elveinek ismeretét is.

Számunkra a költséghatékonyság és az innováció a legfontosabb tenyezőknek számítanak.

Nagy hangsúlyt fektetünk innovatív megoldások kidolgozására, ezzel segítve ügyfeleinket céljaik és üzleti sikereik elérésében.

Nem szkeptikusak vagyunk, hanem jól informáltak!

Közhelyszerű, de igaz: az információ elsősorban tudás, a tudás pedig hatalom. Az információnak csak akkor van értéke, ha a megfelelő személyhez jut el. Korunkban, mikor az információ szinte szabadon áramlik, fontosnak tartjuk azoknak a megszűrését, ezzel is támogatva ügyfeleinket a döntéshozatalban.

Ismereteinket és tapasztalatunkat latba vetve, megérzéseinkkel kiegészítve, minden egyes helyzetet körültekintően megvizsgálunk és a “legrosszabb forgatókönyvből” indulunk ki. A stratégia kidolgozásánál figyelembe vesszük az összes lehetséges veszélyforrast, a lehetőségeket felmérve pedig racionális megoldásokra törekszünk.

Dream caused by the Flight of a Bee Around a Pornegranate a
Second Before Awakening, 1944, Salvator Dali